Upphovsman: 
IS

Bland de 230 personerna finns 80 barn.