Upphovsman: 
Regeringen.se

Statsminister Stefan Löfven (S) och Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).