Upphovsman: 
Säkerhetspolisen

Säpo-chefen Klas Friberg.