Upphovsman: 
Uppsala universitet

Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.