Upphovsman: 
Vesahjr

Gränsen mellan Lettland och Estland i Valka.