Upphovsman: 
Tingsrätten

Domstolens noteringar från häktningsförhandlingen.