Bankernas utrensningar

SLIPPER SVARA: Tingsrättens skäl för att låta Swedbank stänga mitt konto är att jag "tycks" ha lämnat "motsägelsefulla uppgifter" till banken om min ekonomi. Men när jag vill veta vilka dessa uppgifter är stoppar tingsrätten mig, och låter mig inte ställa den frågan till Swedbank, trots att rätten har lagt den osanna och obevisade anklagelsen till grund för att stänga mitt konto.

Här räddar tingsrätten Swedbank från alla Fria Tiders frågor

Publicerad 21 januari 2021 kl 09.08

Ledare. Fria Tiders chefredaktör Widar Nord återkommer här med en utlovad uppdatering om sin stämning mot Swedbank och publicerar två ljudupptagningar från det första sammanträdet i Stockholms tingsrätt.

Gilla artikeln på Facebook

I min förra text på detta tema berättade jag att Swedbank har stängt mina och Fria Tiders bankkonton och att jag har stämt Swedbank i Stockholms tingsrätt trots att det kan framstå som lönlöst att försöka få rätt mot en socialdemokratisk storbank i en svensk domstol.

Jag berättade att tingsrätten hade avslagit min begäran om att få ha kvar kontot medan processen pågår och att tingsrätten motiverat det avslaget med att Swedbank påstått (men ej bevisat) att jag skulle ha lämnat motstridiga uppgifter om bland annat hur jag tjänar mina pengar och hur stort mitt sparkapital är. De enda inkomster jag påstått mig ha är dock de som kommer från Fria Tider och det enda sparkapital jag påstått mig äga är mina aktier i Fria Tider. Detta är sanna uppgifter och jag har aldrig lämnat någon annan uppgift till Swedbank.

Som bekant lovade jag att avkräva Swedbank svar på varför man hävdar dessa saker som inte är sanna, och även fråga tingsrätten varför de stängt mitt bankkonto med ett osant och oprecist påstående från Swedbank som enda grund.

Det visade sig dock vara lättare sagt än gjort.

Jag tilläts visserligen motvilligt ställa dessa frågor under förhandlingen i tingsrätten på onsdagen, men när Swedbank skulle svara på frågorna gick tingsrätten upprepade gånger in och avbröt innan det ens hade hunnit uppstå någon, för banken pinsam, tystnad.

Vilket antiklimax!

Det är inget ovanligt att domare går in och avbryter parter som vill hålla låda om diverse irrelevant smörja under en muntlig förberedelse, det ingår så att säga i jobbet. Men är det jag säger – att Swedbank borde berätta varför de stängt av mitt konto – verkligen irrelevant?

Banken kommer nu undan med ospecifika påståenden om att jag uttryckt mig "motsägelsefullt" utan att kunna ge ett enda exempel på en motsägelsefull uppgift som jag ska ha lämnat. Och när jag kräver att få reda på vilka dessa uppgifter är ingriper rättens ordförande och tystar mig. Jag sade till sist vad jag tyckte om detta, vilket kan höras i klippet ovan.

En del av bakgrunden finns i klippet nedan, där Swedbank envisas med att hävda att banken inte "förstår" vad mitt "syfte" med att ha ett konto i Sverige är, när jag bor utomlands. När det började bli uppenbart att Swedbanks invändning saknade fog avbröt tingsrätten diskussionen även i denna del.

Betyder det här att man aldrig kan vinna mot etablissemanget i en svensk domstol? Inte riktigt – min branschkollega Kent Ekeroth vann ju trots allt mot SVT till sist och jag har för Fria Tiders räkning själv vunnit enklare men viktiga mål efter att ha överklagat dem från Stockholms tingsrätt till Svea hovrätt.

Men till skillnad från den politiskt korrekte måste samhällskritikern alltid ta höjd för risken att obefogade okynnesbeslut dyker upp även i helt solklara fall, där både mitt mål mot Swedbank och Kent Ekeroths mål mot SVT ingår. Att inte kunna lita på rättsväsendet när saken är uppenbar är en stor nackdel. De flesta av oss är ju trots allt bara villiga att vända oss till domstol när saken är just uppenbar, eftersom vi inte har råd att förlora ett tvistemål mot exempelvis en statlig mediejätte eller en bank.

Ett ljus i mörkret är att Swedbanks agerande har fått Sverigedemokraterna att uppmärksamma problemet med politiskt motiverade stängningar av bankkonton i Sveriges riksdag. Björn Söder konstaterar i en fråga till finans­marknads­minister Per Bolund att bankerna missbrukar kundkännedomskravet för att försöka kringgå skyldigheten att erbjuda konton. Samma sak framkommer i en färsk FI-rapport som uppmärksammar att "bankernas krav på kundkännedom i vissa fall ter sig onödigt långtgående". Uppgifterna kommer från branschens eget självregleringsorgan, så det finns ingen orsak att tro att de är överdrivna. Snarare tvärtom.

Det ska som vanligt bli intressant att se vad ministern svarar, inte minst då gårdagens sammanträde i Stockholms tingsrätt visade att Swedbank inte kan precisera ett enda skäl till varför banken vill stänga mitt konto och att tingsrätten, av handläggningen hittills att döma, kommer att ogilla min talan mot banken ändå.

WIDAR NORD

PS. Den fulla ljudupptagningen från dagens sammanträde behöver viss ljudbehandling för att bli hörbar. Jag kommer att publicera den så fort jag får tid för detta.


Sex med flyktingbarn

Talar ut anonymt på vänstersajt. Nu väcks frågan om svenska kvinnors sex med flyktingbarn kan vara övergrepp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Oppositionen tvingar regeringen försvara kärnkraft i EU

Löfven åläggs stödja initiativet från bl.a. Ungern och Polen. Sverige ska försvara kärnkraften, enligt EU-nämnden där SD, M, KD, L har majoritet.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.