Kristerssons könsbytarlag
Agnes Wold och Kajsa Ekis Ekman är två av de personer som skrivit under uppropet mot Ulf Kristerssons lagförslag.

Kända feminister i upprop mot nya könsbyteslagen

Publicerad 3 april 2024 kl 14.52

Inrikes. Kända feminister som Agnes Wold, Margareta Winberg och Kajsa Ekis Ekman är några av de 55 personer som skrivit under ett upprop mot Ulf Kristerssons planerade könsbyteslag.

Dela artikeln

Det är inte bara "80 procent" av Moderaternas egna riksdagsledamöter som motsätter sig lagförslaget, som bland annat ska göra det enklare för minderåriga att byta kön.

Även på vänsterkanten finns en utbredd feministisk kritik mot den nya könsbytarlagen, som Ulf Kristersson uppges försöka driva igenom av "personliga" skäl.

I en debattartikel i Expressen idag skriver 55 personer, varav flera kända feminister och andra profiler på vänsterkanten, att förslaget måste stoppas.

"Med tanke på vad som kommit fram i medierna om unga som ångrar sina 'könsbekräftande behandlingar' och i dag säger att vården och samhället bekräftat deras upplevelser för lättvindigt, i stället för att ifrågasätta och problematisera, så undrar vi vad Moderaterna och Liberalerna (som driver igenom lagförslaget trots motsättningar i regeringsunderlaget och inom partierna själva) egentligen sysslar med?" skriver debattörerna.

De hänvisar också till varningar från "den etablerade kvinnorörelsen" om att den könsuppdelade statistiken kommer att försämras "om det juridiska könet speglar medborgarnas upplevda könsidentitet i stället för det faktiska könet".

Debattartikeln konstaterar också till att förslaget inte är demokratiskt förankrat och att inte ens M:s egna ledamöter vill ha lagen.

"Partipiskan är hård, men det måste sägas vara unikt att ett regeringsparti rundar sitt regeringsunderlag och driver igenom en lag utan brett stöd bland egna politiker och medlemmar. Även inom Liberalerna och Socialdemokraterna finns ett tydligt motstånd och stödet bland medborgarna är svagt. Förslaget är således inte demokratiskt förankrat."

Personerna bakom uppropet hoppas kunna "locka fram alla skeptiker att trotsa partipiskan vid omröstningen i april".

Att ledamöter i Sveriges riksdag röstar emot sin partilednings linje är extremt ovanligt. De som trots allt gör det brukar bli vuxenmobbade av sina partikollegor och sedan petade vid nästa val. Det normala förfarandet är att varje ledamot trycker på den knapp som deras "gruppledare" säger åt dem att trycka på.


Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.