Upphovsman: 
Polisen

Socialkontoret efter flyktingbarnets framfart.