Upphovsman: 
Jokarjo

Hotell Mälarblick drivs som asylboende av Bert Karlssons skattefinansierade bolag Jokarjo.