Upphovsman: 
Christer Gumesson

Jan Gulliksen vill ta hjälp av skattebetalarna för att minska andelen män på IT-utbildningar.