Upphovsman: 
Fria Tider

Mattias Karlsson använde pseudonymen "Anders Lundgren" i sina texter på Motpol.