Upphovsman: 
Initiative D21

"Vi klarar det", lyder Angela Merkels budskap till tyskarna.