Upphovsman: 
Ungerska polisen

INTE FLYKTINGAR: Många av asylkaosets invandrare saknar andra skäl att flytta än de rent ekonomiska, varnar Dansk flyktinghjälp.