Upphovsman: 
Privat

Första bilbebisen välbehållen. Trots allt.