Upphovsman: 
Kustbevakningen

Migranter ska omfördelas mellan EU-länderna, men Polen, Ungern, och Tjeckien säger nej tack.