Upphovsman: 
Carl Ridderstråle

Statsägda operan protesterade mot Svenskarnas parti genom att visa mångkulturella slagord på en skärm.