Upphovsman: 
PIXABAY

Att alltid ha med en tredje person i rummet vid möten med kvinnliga kollegor är en av finansmännens strategier.