Upphovsman: 
Polisen

Lynchningen i Vivalla förra sommaren.