Upphovsman: 
SVT

Så här förklaras islamistisk terrorism av statliga SVT.