Upphovsman: 
Polisen

Polisens bilder på den dömde, skruvmejseln och kniven.