Upphovsman: 
SAP

VÄL RUSTAT: Svensk ekonomi är "väl rustad" för sämre tider, enligt finansministern.