Upphovsman: 
Anders Hellberg/DN

BMW:s helsidesannons till höger.