Upphovsman: 
Centerpartiet

Fredrick Federley på sin gård i Björbo.