Upphovsman: 
USMINT.GOV

Mynttillverkning på USA:s myntverk i San Francisco