Arkitekturstriden i Stockholm
NY TID: Lidingö är en av flera M-ledda Stockholmskommuner som nu satsar på klassicism.

M river kulturmarxism även på Lidingö – bygger detta istället

Publicerad 24 april 2021 kl 10.37

Arkitektur. Än svävar Hjalmar Mehrs ande över Högsätra centrum på Lidingö, där det mörkbruna Högsätrahuset ger besökaren intryck av att befinna sig i ett miljonprograms­område på fastlandet. Men snart rivs den kulturmarxistiska arkitekturen och ersätts med ett centrum i klassisk stil.

Gilla artikeln på Facebook

I februari godkände den M-ledda kommunstyrelsen i Lidingö stad ett så kallat markanvisningsavtal med byggföretaget och fastighetsutvecklaren Titania, som ska uppföra ny bebyggelse i Högsätra centrum. Därefter kommer bolaget att äga byggnaden.

Verksamheter som idag är inhysta i det befintliga Högsätrahuset, som rivs, kommer att erbjudas lokaler i Titanias framtida fastighet Hälsans hus.

"Kvalitetsprogrammet som ligger till grund för markanvisningstävlingen har ett tydligt fokus på klassisk arkitektur och är en av de första i Sverige i denna typ av område", skriver kommunen på sin hemsida.

Titanias vd Einar Janson påpekar att det bolaget nu kommer att bygga är något som "än så länge" är unikt – ett helt nytt område i klassisk stil för att ersätta den befintliga vänsterarkitekturen.

– Det har under de senaste 15 åren visserligen byggts enstaka byggnader i klassisk stil. Men oftast har utgångspunkten för dessa varit att byggnaderna skall smälta in i befintlig bebyggelse som redan var utförd i förmodernistisk stil, säger han i ett pressmeddelande.

– Vad som gör Högsätraprojektet till det första i sitt slag är dels att det för första gången under senare tid i Sverige byggs i klassisk stil i ett befintligt miljonprogramsområde och dels att beslutsfattare haft modet att till och med riva befintliga byggnader och strukturer från 70-talet av lågt estetiskt värde för att ge plats för något annat.

Dyra materialval
Den svåraste uppgiften är enligt Einar Janson att skapa en byggnad som ser ut som datorrenderingarna, eftersom det för vissa byggnadsdelar saknas moderna genvägar för att uppnå den kvalitet som gällde på 1910 eller 1920-talet.

Titania kommer därför att lägga extra resurser främst på de utvändiga delarna, för att det ska synas att byggnaden är uppförd med omsorg och inte bara "hämtar element" från det klassiska, enligt företaget.

– Rent konkret görs detta med att använda hantverksmässiga metoder och påkostade materialval. Vi kommer t ex att putsa fasaden för hand, utföra valven i handslaget tegel och använda individuellt utförda smidesräcken för balkonger.

Janson förklarar att stora besparingar kan göras genom en genomtänkt rationalitet i grundstommen – byggnadsvolymen, fönstersättning, installationer och utnyttjandet av invändiga ytor – vilket lämnar pengar över som kan läggas på detaljer. Och i det avseendet är "Hälsans hus" lämpligt.

– På de stora kostnadsdrivande posterna och ur produktionseffektivitetssynpunkt är det en smart byggnad, konstaterar Einar Janson.

Kommersiellt mervärde
Enligt Janson kan stora kostnadsdrivande poster minskas genom att i tidiga skeden lägga stora resurser på detaljerade konstruktionsritningar och tekniska lösningar, så att själva bygget kan genomdrivas effektivt och industriellt enligt förutbestämd plan.

Men kostnaden för att uppföra byggnaden är inte hela affären. Det finns nämligen, enligt Titanias, ett marknadsmässigt värde i att skapa speciella och attraktiva byggnader och miljöer som kan motivera högre byggkostnader. För hur många vill egentligen stanna och ta en fika eller shoppa på en plats där man är omgiven av sovjetiska lådor?

– Det kommersiella läget kan förändras drastiskt till det bättre när den fysiska miljön förändras, säger Einar Janson och säger att hans företag ser fram emot att äga och förvalta Hälsans hus långsiktigt.

– Vi ser fram emot att det vi investerar i byggnaden resulterar i en plats som blir attraktiv för affärsidkare att driva rörelse vid, attraktivt för anställda att jobba vid och attraktiv för alla övriga att komma till, nyttja och stanna kvar en stund vid.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Biden försöker sätta kommunist på tung finanspost

Tunga protester från delstaterna och republikaner.. Vita huset vill att bankiren Saule Omarova tar över myndigheten OCC.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.