Homogena länder har mer social tillit, säger ny rapport.

Nordens sociala tillit en guldgruva – som hotas av utomeuropeisk invandring

Publicerad 20 juni 2017 kl 18.47

Mångfald. Norden har högst nivåer av social tillit i världen. Detta gynnar såväl samhällsekonomin som individer och samhället i dess helhet, visar en ny rapport från Nordiska Ministerrådet. Men nu hotas den av invandringen, då tilliten bland människor födda utanför Europa är särskilt låg.

Gilla artikeln på Facebook

De nordiska samhällena toppar listan över social tillit i världen. Den nordiska tilliten är inte bara unik utan mycket värdefull.

Nordiska Rådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten förklarar för Ekot att den rentav är en "guldgruva". Detta är också titeln på den nya rapporten: "Tillit – Det nordiska guldet".

När samhällen har höga nivåer av social tillit fungerar de nämligen bättre och behöver till exempel inte slösa resurser på att övervaka att avtal följs, det gör de ändå. Ett samhälle med mindre tillit kräver mer byråkrati och kontroll.

Enligt Nordiska Ministerrådet kan den ekonomiska tillväxten i ett land öka med en halv procentenhet om den sociala tilliten ökar med tio procentenheter, skriver Ekot.

Men den sällsamma nordiska tilliten hotas av invandringen.

När det gäller invandrare är tilliten speciellt låg bland personer födda i länder utanför Europa, har SOM-institutets forskningsrapport "Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen" tidigare visat. Utomeuropéer har dominerat invandringen till Sverige de senaste decennierna.

Enligt Nordiska Rådets nya rapport är det särskilt allvarligt om tilliten i Norden minskar. Detta eftersom de nordiska välfärdssamhällena är uppbyggda på den höga tilliten.

– Vi får medborgare som kommer från andra kulturer där man inte kan ta samma tillitsnivå för given. Att säkra en god integration är avgörande för att vi ska behålla höga och bra tillitsvärden framöver, säger Nordiska Rådets Dagfinn Høybråten till Ekot idag.

Nordiska Rådets rapport, som kallar invandringen för en "utmaning", påpekar uttryckligen att homogena samhällen har mer social tillit:

"Att Norden haft en generell välfärdsstat som undvikit skapande av underklasser i samhället har haft en positiv inverkan på den sociala tilliten. Det är generellt fallet att samhällen med homogen befolkning, inte minst i ett ekonomiskt perspektiv, har bättre förutsättningar för hög social tillit. Forskare har uttryckt det som att 'ju mer lika andra är en själv, desto mer tenderar man att lita på dem'."

"Det gäller främst avseende inkomstjämlikhet, men i viss utsträckning även språklig och etnisk likhet", klargör rapporten.


Gängen markerar sina revir. För att förstå varför måste vi lämna det liberala sättet att tänka, skriver Joakim Andersen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ny statistik: Var femte coronapatient på sjukhus avlider

Socialstyrelsen presenterar coronasiffror. Långa vårdtider för patienter – mediantiden 20 dygn på IVA.0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från Mångfald

Studie: Svenskar flyr när tredje världen flyttar in

Svenskar tål bara 4 procent invandrare, visar ny forskning.. Sen flyttar de från bostadsområdet, enligt en avhandling från Linnéuniversitetet.0 Plus

Kognitiva skillnader störst i Sverige

Sverige sämst på att lära invandrare läsa.. Skillnaden i läskunnighet mellan infödda och invandrare är större i Sverige än i något annat industriland.5 

New York Times-redaktör: Det finns visst människoraser

PK-avhoppare förklarar läget i bok om evolution. . Genetiken visar att mänskligheten kan delas upp i raser med olika egenskaper, menar han.31 Plus

Vetenskap

Forskare undersöker om snus skyddar mot corona. Fick förfrågan från franska kollegor.0 

Därför drabbas inte barn hårt av viruset. Väldigt få utvecklar allvarliga symtom.0 

Kultur

Bryan Adams pudlar efter anklagelser om rasism. Skyllde viruset på "förbannade fladdermusätande jävlar".0 

Är negerbollen dansk?. Populärt bakverk med kontroversiellt namn firas idag.0 Plus