Så här var det tänkt att Nobel Center skulle se ut.

Domstol sätter stopp för modernistiskt skräckbygge i centrala Stockholm

Publicerad 22 maj 2018 kl 15.56

Inrikes. En domstol grusade idag politikernas planer på att bygga en jättelik modernistisk låda kallad "Nobel Center" på Blasieholmen mitt i Stockholm.

Gilla artikeln på Facebook

Mark- och miljö­dom­sto­len upp­häver genom sin dom kommunens beslut om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen.

Lokalpolitikerna ville slå upp den enorma lådliknande byggnaden mitt bland de klassiska husen i Stockholms hjärta. Men planerna har stött på motstånd från olika håll.

Enligt Mark- och miljödomstolen skulle byggnaden bland annat "innebära påtaglig skada på allmänna intressen" och "radera en av de få bevarade och fortfarande använda miljöer som minner om handelssjöfart".

Dessutom anser domstolen att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att detaljplanen innebär "betydande olägenheter" för en grannfastighet.

– De motstående intressena väger enligt domstolens mening tyngre än de allmänna och enskilda intressen som detaljplanen representerar, det vill säga att bygga ett Nobel Center. Det har därför enligt vår bedömning inte funnits förutsättningar för kommunen att anta detaljplanen och det är därför vi nu upphäver den, säger ansvarig domare Erika Ekman i ett uttalande.

Politikerna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd meddelade dock redan igår, innan domen föll, att de tänker överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen


Ekonominyheter

Rena magin? Bostadspriserna fortsätter stiga – på bred front

Svenska boprisfesten tycks trotsa ekonomins lagar.. "När man inte tror att priserna kan stiga mer så gör de det ändå."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.