Upphovsman: 
US Navy

Ombord på den amerikanska flottans lastfartyg Cape Ray kommer Syriens allra farligaste kemvapen att förstöras.