Upphovsman: 
Utrikesdepartementet
Bildkälla: 
http://www.swedenabroad.com/Pages/StandardPage.aspx?id=75836&epslanguage=en-GB
Kommentar: 

Saknar verkshöjd och ingår i yttrande av myndighet. Vederlagsfri återgivningsrätt.