Upphovsman: 
Polisen

Flyktingbarnet fotograferat av polisen.