Upphovsman: 
Mohamed Rami

En snöig gata i al-Qaryatain förra månaden.