Upphovsman: 
Utryckning Uppsala

Brand på ett boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn utanför Uppsala som startades av ett av flyktingbarnen.