Upphovsman: 
Al-Jazira/Skärmdump

Terrorgruppens ledare Abu Muhammad al-Golani uppträdde för första gången framför kameran i samband med tillkännagivandet.