Upphovsman: 
Riksdagen

Genom att förbjuda "rasistiska" vill regeringen återupprätta tryggheten i landet.