Upphovsman: 
SVT

Erika Bjerström har tidigare uppmärksammats för sina frispråkiga utspel.