Upphovsman: 
Folketinget

Karen Jespersen har tidigare varit socialdemokratisk socialminister, inrikesminister och jämställdhetsminister och är idag ledamot i folketinget för Venstre.