Upphovsman: 
Skärmdump

Civila skjuter mot upploppsmakare.