Upphovsman: 
Facebook/Örebropartiet

Gruppen "Nu städar vi Facebook!", infälld i bild gruppens grundare Markus Allard.