" /> " /> " />
"Klimathotet"
KATASTROF PÅ GÅNG? Översvämningar, torka och andra naturkatastrofer hotar om utsläppen av växthusgaser inte minskas drastiskt, hävdar FN:s klimatpanel IPCC. Men ett utkast till ny klimatrapport som läckt från IPCC visar att panelen tvingas backa från flera tidigare prognoser som visat sig vara felaktiga. CC-BY-SA-3.0/Walter Siegmund

FN:s klimatpanel erkänner: ”Vi hade fel om uppvärmningen”

Publicerad 16 september 2013 kl 19.27

Vetenskap.De datormodeller som FN:s klimatpanel IPCC har använt för att förutsäga hur jordens temperatur kommer att utvecklas överdriver koldioxidens betydelse för klimatet och ger felaktiga prognoser. Det medger IPCC i ett utkast till en stor klimatrapport som ska publiceras i en serie delrapporter senare i år och under 2014.

Gilla artikeln på Facebook

FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har till uppgift att sammanfatta vad forskningen har kommit fram till om människans påverkan på klimatet. IPCC:s rapporter har mycket stort inflytande på klimatpolitiken i länder över hela världen och dess slutsatser betraktas ofta som självklara sanningar av journalister och politiker.

Sedan IPCC grundades 1988 har organisationen kommit med fyra stora så kallade ”Assessment reports” som uppges redogöra för forskningsläget och även innehåller prognoser om hur klimatet kan förväntas utvecklas. I rapporterna har IPCC förutspått stora temperaturökningar och katastrofala konsekvenser om inte koldioxidutsläppen minskas kraftfullt. Den senaste rapporten publicerades 2007.

IPCC arbetar för närvarande med att färdigställa en ny stor klimatrapport, som kommer att publiceras i flera delar senare i år och under 2014. Men brittiska Daily Mail har redan nu kommit över ett slutligt utkast till rapporten och kunde i en artikel igår avslöja att IPCC är i färd med att revidera flera av slutsatserna i den senaste rapporten från 2007.

Den mest centrala punkten där IPCC tvingas backa från sina tidigare prognoser gäller temperaturutvecklingen. I utkastet till rapport skriver IPCC att uppvärmningen har minskat under de senaste 10-15 åren och att deras klimatmodeller, det vill säga datorprogram som försöker simulera hur olika faktorer påverkar klimatet, har misslyckats med att förutse det. IPCC tror att de felaktiga prognoserna kan ha orsakats av att modellerna överdriver koldioxidens inverkan på klimatet samtidigt som en rad andra faktorer, som till exempel solen och vulkanisk verksamhet, inte beaktas i tillräckligt hög utsträckning.

En annan förutsägelse i IPCC:s rapport från 2007 som inte har slagit in är prognosen att istäcket i Antarktis skulle minska. Istället har isens utbredning ökat.

”De flesta av modellerna simulerar en måttligt minskande trend i isens utbredning i Antarktiska oceanen, i motsats till den måttligt ökande trenden hos de faktiska observationerna”, skriver IPCC i utkastet till den nya rapporten. IPCC säger sig inte ha någon förklaring till att ismängden har ökat.

Ytterligare en skillnad är att IPCC 2007 förutspådde att världen skulle få uppleva allt intensivare orkaner. Någon sådan prognos återfinns emellertid inte i det nya utkastet och årets orkansäsong har hittills varit en av de lugnaste någonsin.

Av utkastet framgår också att temperaturerna på medeltiden periodvis var lika höga som idag, trots att människan då inte hade genererat några nämnvärda utsläpp av koldioxid.

Men trots att IPCC tvingas backa från en rad tidigare prognoser säger man sig vara säkrare än någonsin på att människans koldioxidutsläpp har medfört väsentligt högre temperaturer. IPCC uppger i utkastet att sannolikheten för att människan orsakat mer än hälften av den temperaturstegring som ägt rum mellan 1951 och 2010 är 95 procent – en höjning jämfört med 2007 då sannolikheten angavs vara 90 procent. Om inte drastiska åtgärder vidtas för att minska koldioxidutsläppen kommer temperaturen att stiga dramatiskt och jorden att drabbas av en rad katastrofer i form av bland annat torka och översvämningar, varnar IPCC.

Den slutsatsen ifrågasätts emellertid av flera klimatforskare, bland annat Judith Curry som är professor vid Georgia Institute of Technology. Att IPCC nu anser sig vara mer säkra på att människan påverkar klimatet än i 2007 års rapport anser hon är ”obegripligt” mot bakgrund av att IPCC har tvingats revidera en rad slutsatser som man tidigare sagt sig vara säker på.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Brottsvåg på badhusen

"Jag befann mig i en sexuell nödsituation." Roade sig med att dyka från hopptornet efter våldsamma övergreppet, medan pojken fick föras till sjukhus.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

"Därför stämmer jag Swedbank". Widar Nord om sin tvist med S-märkta bankjätten.0 

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

Mer från Vetenskap

Myt om "hälsosamma" feta krossad

Tjockisar som "rör på sig" kvar i riskzonen.. Har fortfarande fyra till fem gånger sämre värden än fysiskt inaktiva, normalviktiga individer.0 

Muslimer pekas ut som coronaspridare av muslimsk forskare

"De struntar i uppmaningarna". Gör tvärtom: Håller moskéer öppna och arrangerar massbön för att provocera regeringen.0 Plus

Kinesisk genetikprofessor: Nuvarande forskning visar att afrikaner är närmare släkt med schimpanser

Intervju.. "Det är ett känsligt ämne, särskilt i västvärlden och i synnerhet i USA"0 

Kultur

Satirtecknaren Hans Lindström död. Drev hejdlöst med mångkulturella Sverige under sista åren.0 

Phil Spector död i corona. Demonproducenten och mördaren har avlidit.0