Detalj på Lunds universitets huvudhus.
Pressbild

Akademiskt magplask för Lundadisputation

Publicerad 17 november 2013 kl 20.05

Insändare.När ett företag anställer en invandrare innebär det i genomsnitt en ökning av företagets export till invandrarens hemland med 1 procent, påstår en ny doktorsavhandling. Signaturen Vilhelm Andersson har tittat närmare på påståendet och gör här en granskning av metoden - fullt läsbar för dig som läst naturvetenskap i gymnasiet.

Gilla artikeln på Facebook

Agendasättande journalistik är ett nytt modeord inom den svenska journalistkåren.

I dagarna publicerade de flesta stora medier, synkroniserat som på kommando, artiklar om doktoranderna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalks avhandling om migration och export. Avhandlingens huvudtes är att varje invandrare som anställs i ett företag kausalt höjer exporten till invandrarens hemland med en procent, vilket tacksamt och okritiskt slogs upp stort i allt ifrån DN till Metro, The Local och stats-tv.

"Att anställa en invandrare är sammankopplat med ungefär 1 procent högre export för företaget till invandrarens hemland", skriver författarna.

Doktoranderna har dock använt sig av högst anmärkningsvärda metoder för att komma fram till denna slutsats. Modellen beskrivs i ekvation 4 i avhandlingen, uppsats 2.

I modellen är x ett specifikt företags f:s export till landet j vid tidpunkten t. Den andra termen i högerledet är antalet invandrare från landet j på företaget f vid tidpunkten t. Den tredje termen är den naturliga logaritmen av antalet invandrare från landet j i Sverige vid tidpunkten t. Den fjärde termen är en summa av flera "förklarande variabler", bland annat logaritmen av antalet anställda på företaget. Resterande termer är feltermer som tillsammans med regressionskoefficienterna, löses för med minstakvadratmetoden.

Brister i modellen är uppenbara.

För det första, så förutsätter regressionsanalysen att de oberoende variablerna i högerledet är just oberoende. Det är inte lämpligt att utgå ifrån att antalet anställda invandrare från ett visst land i ett företag är oberoende av antalet anställda i företaget. Ingen analys av detta samband görs i avhandlingen, men det kan antas att sambandet mellan dessa variabler är starkt. Ju fler anställda, desto fler invandrare bland de anställda, desto fler invandrare från ett specifikt land. Detta antagande stöds av tabell 4 i appendix, då andelen invandrare i företag är detsamma oavsett storlek.

För det andra, så antas ett logaritmiskt förhållande mellan antalet invandrare från ett specifikt land och exporten till dito land, medan det antas vara ett linjärt förhållande mellan det totala antalet anställda på företaget och exporten till dito land(!). Det vill säga, författarna antar att en procentuell ökning av den totala arbetskraften ökar exporten procentuellt, medan en absolut ökning av antalet invandrare ökar exporten procentuellt.

Detta tillsammans med sambandet mellan båda dessa antalet anställda och antalet anställda invandrare gör att modellen måste förkastas.

Givet att antalet invandrare från ett visst land är starkt beroende av antalet anställda på företaget, kommer extremt mycket mer vikt att läggas på antalet invandrare vid minstakvadratminimeringen, då dessa räknas exponentiellt, än till antalet anställda, som räknas linjärt.

Vidare, författarna menar att den kulturella kunskap som erhålls av ett företag genom att anställda invandrare påverkar exporten. Hur rimligt är det antagandet, med tanke på att merparten av de anställda i ett företag inte har någon möjlighet att påverka exporten? På vilket sätt kan det ens existera en kausal länk mellan till exempel truckförare, städare och receptionister och exporten till dessa arbetares hemländer? Det är inte säljare som avhandlas, utan samtliga invandrare anställda i företag.

–– De utlandsfödda har kunskap och kontaktnät på främmande marknader. Företag som anställer utlandsfödda sänker sina handelströsklar eftersom de får information om hur man tar sig fram på ibland snåriga marknader. Det kan vara svårt att veta för den som själv saknar rötter i landet, säger Andreas Hatzigeorgiou, till SVT.

Avhandlingen påminner om den rapport som kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki "publicerade" i Aftonbladet vari han påstod att "invandrares överrepresentation i statistiken beror på socioekonomiska faktorer", inte kulturella eller andra. På samma sätt som i detta fall med invandrare och export, användes orimliga matematiska modeller, som snarare beskriver datamängden än analyserar den, genom ett stort antal inbördes beroende variabler som "oberoende variabler", för att plocka invandringspolitiska poäng och möjliggöra för svensk media att skriva hyllningsartiklar till mångkulturen.

Två kuggar i detta maskineri är doktoranderna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalks. En Hatzigeorgiou, som förövrigt råkar ha varit ledare för det i sammanhanget komiskt klingande Projekt Kosmopolit på Utrikesdepartementet.

Vilhelm Andersson


Nyheter från förstasidan

SD:s skoningslösa attack mot EU: "Ni förstör hela Europa"

Charlie Weimers är trött på EU-parlamentets hyckleri. "Var är er empati för de som faller offer för Europas huvudlösa massinvandring?"0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Ledarbloggens twitterfavoriter

Ekonominyheter

USA förbjuder banker diskriminera politiskt

"Folkvalda, inte banker, ska bestämma vad som är lagligt".. Nu skärper federala bankmyndigheten OCC rätten till bankkonto för amerikanska individer och företag.0 

Mer från Vetenskap

Senaste huvudledare

Låt Polen göra upp med kommunismen

Bort med tassarna, Bryssel!. Efter 27 års frossande är det hög tid att krascha festen för diktaturens dignitärer.0 

Mer från Insändare

"Det pillande folket i Sverige"

Insändare.. Raija om Tegnell och munskydden.0 

"Fel av omvärlden låsa in svenskar i Sverige"

Nya dödssiffrorna visar hur bra vi är.. Äntligen står det klart hur fel Tegnell-kritikerna hade redan från början.0 

Så bluffar Bonnier om sin "publicistiska vision"

Insändare.. Ägarfamiljen som gjort mest för att tysta dissidenter påstår sig vilja se "en mångfald av röster och perspektiv".0 

"Sverige måste ut ur EU – nu"

Insändare.. Nu är smärtgränsen nådd, enligt Ulrik Petersson.0 

"Sverige – det nya Israel?"

Insändare.. Gatuvåldet börjar påminna om Israel–Palestinakonflikten, enligt skribenten.0 

"Är feminismen en illusion?"

Insändare.. #Metoo kan visa sig bli en kalldusch för självutnämnda feminister, enligt Julietta.0 

Mer från Opinion

Den stora utrensningen av konservativa inleds nu

Pat Buchanan om storföretagens offensiv.. Kongresstumultet utnyttjas för att omintetgöra högerns möjligheter att kommunicera med varandra.0 

Så skönmålar media fortfarande Eliasson och Federley

Fortsätter dalta.. Hycklande medier gullar in i det sista med våra sämsta makthavare, konstaterar Jonas De Geer.0 

Den oklara globaliseringen

Kolumn.. Storkapitalet är inte våra huvudmotståndare, skriver Jan Tullberg.0 

Sverigesyndromet hotar hela västvärlden

Kolumn: Jan Tullberg.. "Den tysta majoriteten måste höras och synas."0 

Sveriges antidemokratiska tradition

Kolumn: Jan Tullberg.. Därför tillåts bara en åsikt i taget i den svenska demokraturen.0 

68-vänstern och svenskarnas knepiga konsensus

Kolumn: Jan Tullberg.. Svensken trivs bättre med att ha fel med alla andra än ha rätt men höra till avvikarna. 0 

Därför får väljarna aldrig det de vill ha

Kolumn: Jan Tullberg.. Journalisterna är precis så dumma som politikerna anser att väljarna är.0 

Vad är detta om inte landsförräderi?

Den svenska funktionärsklassen har lagt ner Sverige.. Jan Tullberg om kapitulationen inför EU:s återhämtningsfond.0 

"Löfven har just skuldsatt generationer av svenskar – för att göda EU"

Debatt.. EU:s nya krispaket är en ekonomisk katastrof, skriver Alternativ för Sverige.0