Klimatet

Regeringen "ställer om" Sverige till "klimatekonomi"

Publicerad 22 januari 2021 kl 13.20

Inrikes. Löfvenregeringen går nu vidare med sina planer på att införa så kallad "cirkulär ekonomi" i Sverige. Hela samhället ska byggas om för att rädda "klimatet", enligt regeringen. I dag presenterades en handlingsplan med drygt hundra åtgärder.

Gilla artikeln på Facebook

Regeringen har nu beslutat om den första handlingsplanen för att omdana Sverige utifrån en "cirkulär ekonomi".

Hela samhället ska ställas om för "klimatets" skull.

Handlingsplanen som idag presenterades innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.

"Genom beslutet lägger regeringen grunden för en långsiktig och hållbar omställning av samhället", skriver regeringen på sin hemsida.

"Regeringen har med besluten om en strategi och nu en handlingsplan för cirkulär ekonomi tagit ett systematiskt helhetsgrepp för omställningsarbetet till en cirkulär ekonomi. Det görs genom en bredd och mängd av åtgärder och uppdrag till ett flertal centrala myndigheter för att arbeta vidare med dessa frågor", fortsätter man.

I handlingsplanen finns olika styrmedel och åtgärder.

Bland annat handlar det om en strategi för "minskad klimatpåverkan" från konsumtion samt att öka andelen fossilfri upphandling.

"Klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi medför goda möjligheter till jobb och företagande. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner, i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhälle", hävdar regeringen.


PK-avhoppare förklarar läget i bok om evolution. Genetiken visar att mänskligheten kan delas upp i raser med olika egenskaper, menar han.31 Plus

Forskarna om plötsliga ombytet. Omvälvande händelse runt 1000 f.Kr. förklarar religiösa tabut.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Köper jätteannonser mot "bankmaffia"

Slaget om silverpriset fortsätter.. Småsparare köper nu annonser mot prisdumpande blankare i banksektorn.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

"Sveriges Soros" förlorar tvist mot staten. Riskkapitalisten Gabriel Urwitz, 71, tvingas punga ut igen.0 

Vetenskap

Corona ökar risken att föda för tidigt. Gravida kvinnor läggs till som riskgrupp.0 

Populär kemikalie ger barn lägre IQ. Finns överallt – först nu har den undersökts.0 

Kultur