Asylkaoset
Ankomstcentral vid Posthusplatsen i Malmö.

MSB: Läget ännu akut

Publicerad 26 november 2015 kl 12.05

Inrikes. Även om regeringen kraftigt minskar invandringen kommer det stora antal asylsökare som redan kommit skapa mycket stora långsiktiga påfrestningar för det svenska samhället, enligt MSB. Län, kommuner, skolor, vårdinrättningar är på väg att gå på knäna.

Gilla artikeln på Facebook

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger i sin senaste nationella lägesrapport en fortsatt mycket dyster bild av asylkaoset.

Situationen är fortfarande "mycket ansträngd", inte minst när det gäller att ordna tak över huvudet och att ta hand om så kallade ensamkommande barn. Av de 66.000 platser för asylsökare som identifierades nationellt har 8.000 kunnat användas, samtidigt som över 1.000 nya asylsökare väller in i landet varje dag. 

Särskilt akut är läget i Malmö, som behöver avlastning med 500-700 ensamkommande för att komma i balans.

"Det svenska samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad och principen om barnets bästa i beslut som rör barnet kan inte uppfyllas", skriver MSB.

Regeringen presenterade i tisdags åtgärder för att "kraftigt minska" antalet asylsökare genom att anpassa asylreglerna till EU:s minimikrav. Men enligt MSB kommer läget att vara fortsatt akut i vilket fall som helst.

"Även om regeringens åtgärder kommer innebära en minskning av antalet nya asylsökande är det MSB:s bedömning att det redan ansträngda läget kommer att kvarstå och kräva en långsiktig hantering. Det stora antalet asylsökande som redan anlänt till Sverige innebär att samhällsviktiga verksamheter behöver skala upp sin kapacitet", skriver myndigheten.

Ute i länen varnar man nu för att situationen håller på att gå helt överstyr. Det råder stor brist på kvalificerad personal och flera län har den senaste veckan Lex-Sarah anmält sig själva. Akademikerförbundet SSR har tvingats kontakta pensionerade socionomer och studenter för att se om de kan hjälpa till.

"Flera länsstyrelser rapporterar att arbetsmiljön för personalen i flera kommuner är ohållbar. Ett län rapporterar om ökade sjukskrivningar, ett annat om fortsatt hög personalomsättning, ett tredje om att personal sagt upp sig eller hotar med uppsägning på grund av den rådande situationen. I ytterligare ett län förbereds en anmälan till Arbetsmiljöverket", skriver MSB i sin rapport.

Samtidigt kommer larm om lärarbrist i "de flesta län" och i vissa fall kan lagkraven inte längre upprätthållas, enligt myndigheten.

"I flera län lyfts farhågor om försämrad kvalitet i undervisningen på sikt. I ett län konstateras att kvaliteten i undervisningen redan idag försämrats för andra barn och i synnerhet för dem med särskilda behov."

Även vården är ansatt, konstaterar MSB i sin rapport.

"Omfördelning av personal har på några ställen gjorts utifrån de behov som finns och som uppstår, men det framkommer från rapporteringen att detta riskerar tränga bort annan verksamhet. Ett län anger att hälso- och sjukvårdspersonal börjar bli utarbetad.".


Bok. Ingrid Carlqvists svidande uppgörelse med bisarra nya Sverige.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Nätförsäljningen sjönk 8,7 procent i december. Högre priser och produktbrist två av orsakerna.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Tidningen mörkar bestialiska brottet. Låter istället våldtäktsmannen posera som "cool" gangster på stämningsfulla bilder i tidningens reportage.0 

Mer från Inrikes

Vetenskap

Stor ras-studie fann gen som skyddar mot corona. Jämförde européers och afrikaners skilda DNA-uppsättningar.0 

Pfizers VD: Vi vet inte hur länge tredje sprutan skyddar. Tredje spruta påstås ge ”rimligt skydd” mot omikron.0 

Kultur

Ny bokhandel säljer böcker som nobbas av Bonnier. Uppger sig ha marknadens största urval.0 

Pedofilanklagelserna mot Bob Dylan växer. Vänsterikonen anklagas för "månader" av sexövergrepp.0