Asylkaoset

Problematiskt hitta asylboenden för "ensamkommande barn med egna barn"

Publicerad 29 juni 2017 kl 11.21

Inrikes. Andelen så kallade ensamkommande flickor i Sverige ökar. Men landets asylboenden är anpassade för män, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Samtidigt uppges flera av de så kallade barnen vara gifta och ha egna barn.

Gilla artikeln på Facebook

Andelen flickor bland "ensamkommande barn" har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de första fem månaderna i år. Detta enligt nationell statistik som Socialstyrelsen analyserat.

Men det är svårt att hitta lämpliga asylboenden eftersom dessa är anpassade för män.

Socialstyrelsen har intervjuat företrädare för 74 kommuner och stadsdelar som tagit emot minst tre flickor under 2016.

– Kommunerna uppger att det är svårt att hitta passande boenden för de ensamkommande flickorna. Mottagandet har på många håll utformats främst för pojkar, med särskilda HVB och anpassade fritidsaktiviteter. Analysen visar att socialtjänsten behöver uppmärksamma flickornas situation mer, säger Elisabet Svedberg, utredare på Socialstyrelsen.

Dessutom är flera av flickorna gifta och har egna barn.

"En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn ... Många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickorna är redan gifta, har egna barn", heter det i Socialstyrelsens pressmeddelande.

Särskilt komplicerat är det att hitta lösningar för dessa "barn", alltså de som är gifta och har "egna barn".

I de intervjuade kommunerna finns 905 flickor varav 41 uppges vara gifta. 53 av flickorna, eller 7 procent, har ett eller flera barn. Det är en hög andel jämfört med rikssnittet på 0,1 procent för flickor 13–17 år. I flera kommuner anges föräldraledighet som skäl när flickorna inte går i skolan, vilket är fallet för 3 procent av de 905 flickorna.

En majoritet placeras i så kallade nätverkshem, där de bor tillsammans med släktingar eller andra vuxna som de redan känner, skriver Socialstyrelsen.

– Många gånger kan det vara tryggt för barnet att bo hos någon som hen redan känner. Men det finns också risk för att barnet isoleras eller får svårt att integreras i samhället, särskilt när familjen själv är asylsökande. Varje hem måste utredas noga för att socialtjänsten ska kunna säkerställa att familjen kan tillgodose barnets behov och rättigheter, säger Petra Rinman, enhetschef på Socialstyrelsen kunskapscentrum för ensamkommande barn.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0