Migrationsverket om "lön som är bruklig i branschen"

Publicerad 21 december 2012 kl 19.15

Politik.Det krävs ej kollektivavtal för att företag ska få importera arbetskraft från tredje världen. Det räcker med "en lön som är bruklig i branschen". Migrationsverket svarar på frågor om de ekonomiska villkoren för arbetskraftsinvandring.

Gilla artikeln på Facebook

Fria Tider har epostat åtta frågor till Migrationsverket om de ekonomiska villkoren för arbetskraftsinvandring från låglöneländer utanför EU/EES. Några andra frågor vi ställde vid samma tillfälle har behandlats i en tidigare artikel om certifierad arbetskraftsinvandring. Här följer Fria Tiders frågor och Migrationsverkets svar:

1. - Jag läser på er hemsida att det inte krävs arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtal utan att det räcker med "anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är normalt inom branschen". Vad innebär detta i praktiken? Accepterar Migrationsverket löner som är lägre än vad kollektivavtalen för respektive bransch föreskriver?

- Det finns ingen som helst skillnad vad gäller den rättsliga prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete oavsett om ansökan kommer via ett certifierat företag eller ej. Det certifieringssystem som Migrationsverket tagit fram är enbart en handläggningsteknisk åtgärd som syftar till att identifiera kompletta ansökningar.

2. - Vad är de lägsta timlönerna som Migrationsverket accepterar inom städ respektive restaurangbranschen?

- Månadslönen ska inte vara sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom branschen. Migrationsverket låter berört fackförbund yttra sig över de erbjudna villkoren i ansökan . Migrationsverket ställer inte upp minimilöner för olika yrken. Fackförbunden är de som har detaljerad information om lönestatistik och olika avtal beroende på yrkesgrupp inom olika områden.

3. - Vilken är den lägsta månadslönen som Migrationsverket accepterar för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas?

- Månadslönen ska inte vara sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom branschen. Migrationsverket låter berört fackförbund yttra sig över de erbjudna villkoren i ansökan . Migrationsverket ställer inte upp minimilöner för olika yrken. Fackförbunden är de som har detaljerad information om lönestatistik och olika avtal beroende på yrkesgrupp inom olika områden.

4. - Vilka är de lägsta månadslöner Migrationsverket accepterar för gruppen "Dataspecialister"?

- Månadslönen ska inte vara sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom branschen. Migrationsverket låter berört fackförbund yttra sig över de erbjudna villkoren i ansökan . Migrationsverket ställer inte upp minimilöner för olika yrken. Fackförbunden är de som har detaljerad information om lönestatistik och olika avtal beroende på yrkesgrupp inom olika områden.

5: - Vilka begränsningar finns vad gäller anhöriginvandring i samband med den här formen av arbetskraftsinvandring?

- Certifieringen omfattar även anhöriga till arbetstagare vid certifierade företag. Det betyder att även ansökningar från anhöriga till arbetstagare handläggs inom fem dagar, förutsatt att den anhörige ansöker vid samma tillfälle som arbetstagaren. Detsamma gäller vid förlängningen av arbetstillstånd. Uppehållstillstånd får beviljas familjemedlemmar till en arbetstagare om:
1. Familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen, eller
2. Familjemedlemmen är släkting i rakt nedstigande led till utlänningen eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år. (UtlF 4 kap 4 a §)

6. - Vilken är den lägsta månadslönen Migrationsverket accepterar för att man ska få ta med sig maka/make till Sverige?

- Det finns ingen sådan gräns. Make/maka får också ett arbetstillstånd om vistelsen i Sverige ska överstiga sex månader.

7. - Finns det någon gräns för hur många barn man får ta med sig som anhöriga till Sverige utifrån den lön man har, eller får man ta med sig obegränsat antal barn oavsett inkomst?

- Det finns ingen sådan gräns. Du måste visa att barnen är familjemedlemmar enligt definitionen ovan.

8. - Migrationsverket anger på sin sida att "Migrationsverket kan inom gällande lagstiftning inte göra efterhandskontroller av hur arbetsgivare lever upp till sina åtaganden". Vad menas med det stycket?

- Migrationsverket kan endast kontrollera arbetsgivarens och erbjudna anställningsvillkor i samband med ansökan om arbetstillstånd. Vid en förlängningsansökan görs kontroll av att de utlovade villkoren uppfyllts under föregående tillståndsperiod. Migrationsverket gör dock inte kontroller under löpande tillståndsperiod.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Ekonominyheter

Rena magin? Bostadspriserna fortsätter stiga – på bred front

Svenska boprisfesten tycks trotsa ekonomins lagar.. "När man inte tror att priserna kan stiga mer så gör de det ändå."0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

Vetenskap

Forskare: Usel idé att plugga med musik i lurarna. Ny studie punkterar vanlig uppfattning.0 

Feminiseringen av högskolan tros förklara minskad produktivitet. Fokus på "mjuka värden" och vänsteraktivism ger nedslående resultat.0 

Kultur

Tempus-härvan: 7 av 10 prenumeranter fanns inte. Tvättade bidragspengar i moderbolaget.0 

"Timbuktu" ska översätta Gormans dikt till svenska. Efter PK-spektaklet i Nederländerna.0