SDU och bidragen
Henrik Vinge.

SDU:s förbundsjurist: "Vi kommer vinna"

Publicerad 17 december 2013 kl 18.43

Intervju.För några dagar sedan lämnade SDU:s förbundsjurist Henrik Vinge in det tredje och sista yttrandet i det pågående målet mot Ungdomsstyrelsen och en dom kan nu komma vilken dag som helst. Vinge, som just nu läser internationell rätt och statskunskap i Rom, har ställt upp på en intervju med Fria Tider.

Gilla artikeln på Facebook

I januari i år avslog Ungdomsstyrelsen SDU:s bidragsansökan för andra året i rad. Det innebär att SDU är det enda av riksdagspartiernas ungdomsförbund någonsin som nekats bidrag. SDU överklagade och efter en lång skriftväxling i Förvaltningsrätten börjar det nu närma sig ett avgörande. Henrik Vinge är SDU:s ombud i tvisten men han poängterar att han varit en del av ett team där även Gustav Kasselstrand och Eric Myrin, förbundets ordförande i Stockholm, ingått.

Hur hög summa det handlar om är något oklart. Det beror på hur domstolen kommer att räkna, men Henrik Vinge uppger att det kommer att röra sig om mellan en halv och en miljon kronor – pengar som är ytterst välkomna för det fattigaste av riksdagspartiernas ungdomsförbund, och det enda som får klara sig helt på ideella insatser.

– Vi har ett mycket starkt case, säger Henrik Vinge via Skype från Rom. SDU uppfyller de krav som förordningen ställer. Det är utgångspunkten. Allt annat är egentligen sekundärt, men det är intressant att påpeka att Ungdomsstyrelsen inte bestrider detta i rätten.

En märklighet som framgår av skriftväxlingen mellan parterna är att Ungdomsstyrelsens huvudsakliga grund för sitt bestridande inte är att SDU inte uppfyller kraven för att få bidrag. Istället menar man i första hand att förbundet saknar rätt att överklaga myndighetens beslut.

Den frågan har redan prövats en gång i Förvaltningsrätten, och då fick SDU rätt. Domstolens beslut överklagades sedan till Kammarrätten och efter ytterligare några turer beslutades att överklagandefrågan och sakfrågan skulle prövas i ett sammanhang. Alltså återförvisades målet till Förvaltningsrätten för ny prövning.

Detta innebär emellertid att Ungdomsstyrelsen nu vill att överklagandefrågan ska prövas en gång till i samma instans.

– Ungdomsstyrelsen bara fortsätter att upprepa det för att det ska vara tydligt att de fortfarande tycker så, trots att de fått fel i första instans. Förvaltningsrätten kommer inte att ändra sitt beslut i denna fråga, säger Henrik Vinge.

Men det kan också vara en indikation på att Ungdomsstyrelsen tänker överklaga en dom som går dem emot. Annars vore det märkligt att ange grunder som man vet ändå inte kommer att prövas. Även SDU räknar med att Ungdomsstyrelsen kommer att driva målet vidare om de förlorar i Förvaltningsrätten.

– Det vore i linje med hur de agerat tidigare. De har tagit varje chans att fördröja eller krångla till allt SDU försökt ta sig för i den här processen.

Om detta skrev SDU i en debattartikel i Aftonbladet i september i år där man kallade myndighetens beteende under processen för ”rättshaveri”.

”Utöver att sinka en viktig förvaltningsrättslig process belastar Ungdomsstyrelsen också skattebetalarna med stora kostnader. Detta gör man gång på gång – inte för att man tror sig ha möjlighet att vinna i sak utan för att förhala processen och försvåra för SDU att få det statliga bidrag som förbundet sökt”, skrev förbundet.

Henrik Vinge är dock noga med att påpeka att hans misstro mot myndigheten inte spiller över i ett misstroende mot rättsprocessen som sådan.

– Jag har fullt förtroende för domstolsväsendet. Även om vi har ett starkt case kan man aldrig säga med säkerhet hur det kommer att sluta. Dock har jag inga som helst farhågor kring att det inte skulle gå rätt till i det här läget.

Det ”starka caset” består i att Ungdomsstyrelsens avslag, enligt SDU, inte har stöd i någon förordning. I korthet hävdar Ungdomsstyrelsen att man inte har kunnat pröva förbundets ansökan eftersom två protokoll som man hade begärt inte skickats in i tid.

– Samtidigt har de bifallit ungefär 100 andra ansökningar under samma period, som saknat protokollen, säger Henrik Vinge.

Anledningen till det är att SDU var ett av sex förbund som tvingades genomgå en så kallad ”fördjupad prövning”, något som alla föreningar som inte tidigare beviljats bidrag måste göra. Men denna fördjupade prövning har inte i sig något stöd i förordningen. Därför menar SDU att domstolen helt bör bortse från den när man prövar bidragsfrågan.

– Den ”fördjupade prövningen” är något Ungdomsstyrelsen själva utformat och som i praktiken ger deras tjänstemän diskretionär makt över hela processen. Vad som är intressant är huruvida SDU uppfyller de krav som förordningen ställer. SDU hävdar att det gör det och US bestrider inte detta, säger Vinge.

– I andra hand har jag argumenterat för att domstolen, om den nu vill fästa vikt vid den fördjupade prövningen, helt enkelt bortser från de två medlemsföreningar vars protokoll saknas. Det vore rimligare än att döma ut hela ansökan bara på grundval av dessa eftersom SDU lika gärna hade kunnat utelämna dessa två föreningar ur sin ansökan. Det finns inget krav att man måste ansöka om bidrag för alla sina medlemsföreningar.

Hur det blir med den saken lär vi snart få reda på. Henrik Vinge förväntar sig en dom redan den här veckan. Vid ett negativt utfall kommer man sannolikt att överklaga, säger han.

– Det beror förstås på de exakta omständigheterna, men vi har ett så pass starkt case att vi kommer att vinna.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Nyheter från förstasidan

Staten tar över pendeltågen i Stockholm efter kaos

Nödavtal med SJ träder i kraft imorgon. "Successivt kommer resenärerna att märka förbättringar".0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Alla känner igen sig i händelsen på Gröna Lund. I kollektivtrafik, badhus, skolor och bibliotek väntas svenskar acceptera dominansbeteende som något naturligt.0 

Över 100.000 män har undersökts. Men nu stoppas studien – eftersom resultatet är "rasistiskt".0 Plus

Mer från Intervju

Möt eko-bonden som använder häst istället för traktor

Intervju.. "Det är det enda jag verkligen bryr mig om att ägna mitt liv åt"0 Plus

Natalie, 45, om flykten till Ungern: "Sverige kommer alltid vara mitt hemland"

Lämnade mångkulturen för Ungern.. Sade upp sig från jobbet på Danderyds sjukhus och flyttade efter 40 år i Sverige.0 Plus

Vetenskap

Tre nya minimånar upptäckta i vårt solsystem. Hittades runt Neptunus och Uranus.0 

Cambridge-forskare: I princip noll svarta på toppositioner om meritokrati tillämpas. Vädjar till etablissemanget att acceptera den biologiska verkligheten.0 Plus

Kultur