Storbritannien överger Tegnell-strategin: "Skulle resultera i hundratusentals döda"

Publicerad 17 mars 2020 kl 06.48

Utrikes. Den svenska Folkhälsomyndighetens strategi för spridning till så många som möjligt i syfte att uppnå flockimmunitet är dömd att misslyckas. Det konstaterar de brittiska experter som statsepidemiolog Anders Tegnell hävdar är "bäst i världen". Nu överges den svenska linjen till förmån för aggressiv social distansering och regelrätt kvävning av smittspridningen enligt kinesisk modell.

Gilla artikeln på Facebook

Den brittiska covid 19-expertgruppen skriver i en färsk rapport att man nu helt överger planerna på en "begränsning" av smittspridningen så att den ska ske långsamt och nå så många som möjligt. Istället planerar man nu för att fullskaligt "kväva" virusspridningen genom kraftfulla och aggressiva åtgärder för att hålla människor isolerade.

Corona samlas i pungen – män kan bli sterila

– Vi förvänade oss att det skulle byggas upp en flockimmunitet. Men nu inser vi att det inte är möjligt att genomföra en sån sak, säger professor Azra Ghani, i ett uttalande till journalister på måndagskvällen.

Den nya strategin förespråkar hård social isolering av hela befolkningen under 18 månaders tid, tills ett vaccin har nått allmän spridning eller tills sjukdomen är utrotad. Rapporten, som publicerades sent på måndagen, är en 180 graders kursändring jämfört med den tidigare strategin, eftersom följderna av den beräknas bli en humanitär katastrof.

Tiotusentals kan redan vara smittade i Sverige

"Vår viktigaste slutsats bör vara att begränsning sannolikt inte är möjligt utan att kriskapaciteten i Storbritannien och USA:s sjukvårdssystem överskrids flera gånger om. När vi granskade den mest effektiva begränsnings­strategin, som leder till en enda och ganska kort epidemi (isolering av smittofall med hushåll i karantän och social distansering för äldre) överskreds gränserna för både vanliga sjukhusplatser och intensivvårdsplatser åtminstone åtta gånger om under det mest optimistiska scenariot", skriver det brittiska covid 19-teamet och fortsätter:

"Även om alla patienter skulle kunna beredas vård så skulle det ändå leda till dödsfall i storleksordningen 250.000 döda i Storbritannien och ytterligare 1,1 till 1,2 miljoner döda i USA".

"Därför är vår slutsats att kvävning av epidemin är den enda framkomliga strategin i nuläget".

De brittiska experter som Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Tegnell baserar sin strategi på tror alltså inte längre på flockimmunitet och "att jämna ut kurvan" över smittspridningen. Istället föreslås aggressiva åtgärder för att helt kväva utbrottet enligt kinesisk modell.


Nyheter från förstasidan

Stockholms sjukhus överfulla inom en vecka

Interna dokumenten från Region Stockholm. Läkare ska snabbutbildas via nätet för att vårda döende i deras hem.0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Mer från Utrikes

Barn i 12-årsåldern döda i corona

Flera uppmärksammade fall i Europa.. I USA var det yngsta dödsoffret ett spädbarn.0 

Italiens dödssiffra ökar igen: 837 döda idag

Men allt ser inte mörkt ut.. Fler tillfrisknar och smittan sprider sig långsammare.0 

Vetenskap

Svenska forskare tar reda på om corona sprids i luften. Tros smitta via aerosoler – små luftburna partiklar.0 

Kultur

Jonas Gardell fortsätter turnera – pressar ner åhörarna till 499. Stenrike vänsterkomikern får hård kritik för coronadraget.0